Plan dnia

Dzień dzieci zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa organizując warunki zbliżone do domowych, a także możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego.

7:00 – 8:15 Schodzenie się dzieci do placówki
Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci,

8:15 – 8:45 Zabawy integrujące grupę
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, ćwiczenia motoryki dużej i małej), zabawy ruchowe

8:45 – 9:00 Przygotowanie do śniadania
Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

9:00 – 9:30 Śniadanie
Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Nauka umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.30 – 9:45 Czynności higieniczne
Czynności samoobsługowe w toalecie i łazience, mycie zębów, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

9:45 – 11: 30 Realizacja zajęć
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące Zajęcia dydaktyczne według miesięcznych planów pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych. Zajęcia plastyczne, rytmiczne, sensoryczne

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu
Czynności higieniczno-organizacyjne

11.45 – 12.15 Obiad, danie I
Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Nauka umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12.15 – 14:00 Odpoczynek
Drzemka/odpoczynek poobiedni – słuchanie relaksacyjnej muzyki, czytanie bajek przez opiekuna

14:00 – 14:30 Obiad, danie II
Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Nauka umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

14:30 – 15:30 Praca indywidualna z dziećmi
Układanie puzzli przy stolikach, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, zabawy muzyczno- ruchowe, nauka nowych czynności, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez dzieci, spacer, zabawy terenowe, zabawy na patio

15:30 – 16:00  Podwieczorek

16:00 – 17:00  Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka