Misja

Misją naszej placówki jest:

  • zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
  • nauka wrażliwości na potrzeby innych,
  • wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych dla rodziców naszych podopiecznych,
  • tworzenie warunków do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnych z jego możliwościami rozwojowymi,
  • rozwijanie kompetencji społecznych dzieci poprzez stwarzanie odpowiednich sytuacji zabawowych oraz organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi,
  • kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi,
  • wprowadzanie dobrych nawyków żywieniowych, prowadzenie zdrowej, smacznej i zbilansowanej diety dla najmłodszych.