Cennik

Opłata administracyjna wynosi 250 zł, jest opłatą jednorazową. Opłata rekrutacyjna płatna jest przy podpisaniu umowy, zapewnia ona miejsce w klubie dziecięcym oraz obejmuje koszty ubezpieczenia NNW, zakupu materiałów higienicznych, dydaktycznych, pomocy plastycznych, imprez okolicznościowych np: balu karnawałowego itp. W przypadku odstąpienia od umowy opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.

Opłata kontynuacyjna wynosi 200 zł na kolejny rok. Opłata roczna obejmuje koszty ubezpieczenia NNW, zakupu materiałów higienicznych, dydaktycznych, pomocy plastycznych itp.

Koszt czesnego wynosi ok. 900 zł*

* Czesne wynosi 1350 zł (kwota bazowa), zostanie pomniejszone o przyznane dotacje na rok 2020. Klub dziecięcy „TULISIE” bierze udział w konkursie o dofinansowanie do opieki nad Dzieckiem z Urzędu Miasta Krakowa oraz programu Maluch+ 2020.

Czesne nie obejmuje wyżywienia. Klub dziecięcy „Tulisie” korzysta z usług firmy cateringowej ALMA VERDE. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł (śniadanie,obiad,podwieczorek).

Drodzy Rodzice,

Zapisując swoje dziecko do naszego klubu dziecięcego gwarantujecie mu dużą dawkę zajęć edukacyjnych oraz moc niezapomnianych atrakcji!
W ramach czesnego oferujemy:

 • profesjonalną opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00 opartą o zasady Rodzicielstwa Bliskości
 • warsztaty dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez dyplomowaną kadrę,
 • Kinezjologię Edukacyjną metodą Dennisona,
 • spektakle teatralne, zabawę w teatr,
 • Sensoplastykę®,
 • warsztaty artystyczne,
 • zabawy według metody prof. Marty Bogdanowicz
 • edukację przyrodniczą,
 • podwieczorki z językiem angielskim,
 • zajęcia z chustą animacyjną KLANZA,
 • profilaktykę logopedyczną – wsparcie dynamizacji mowy
 • zajęcia sprawnościowe
 • zajęcia taneczne, ruchowe, muzyczne
 • gry i zabawy wspierające rozwój motoryki dużej i małej,
 • bajkoterapię,
 • zajęcia kulinarne,
 • wychowanie prozdrowotne,
 • dziecięce eksperymenty,
 • edukacja matematyczna – mały Pitagoras
 • autorski program rozwoju postaw prospołecznych
 • opieka położnej oraz psychologa dziecięcego

*Czesne płatne jest z góry przelewem na konto do 5 dnia każdego miesiąca. Czesne nie obejmuje: pobytu dziecka w weekendy, wyżywienia oraz zajęć dodatkowych.